Szkoła z klasą 2.0

Aktualności

 • Informacja

  Fotografia
 • Obóz narciarski

  Fotografia

  Informacja o obozie narciarskim w załączniku (pdf)
 • Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

  Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2014 r.
  INFORMACJE I WNIOSEK o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice” w załączeniu.
  informacje (pdf)
  wniosek (doc)
  (także na stronie: https://gliwice.eu/miasto/edukacja)
 • Obóz zimowy narciarsko - językowy w Polanicy Zdroju

  Fotografia

  Odpłatność – 600 zł. (pełne wyżywienie - 3 posiłki z podwieczorkiem, rozpoczynając obóz obiadem i kończąc śniadaniem; przejazdy autokarem będącym do stałej dyspozycji; wycieczka do Pragi z przewodnikiem). Uczestnicy opłacają sobie tylko wyciągi narciarskie (w Zieleńcu i Czarnej Górze), ewentualnie basen lub lodowisko.
  ZAPISY – do dnia 10 października 2014 r. (piątek) u Pani Anity Kwiatkowskiej-Plewik, wg kolejności zgłoszeń. Następnie należy wpłacić zaliczkę w wysokości 100 zł,- na konto Rady Rodziców. Szczegóły w załączonym pliku (pdf).
 • WYPRAWKA SZKOLNA

  WYPRAWKA SZKOLNA – pomoc materialna dla uczniów
  Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że w 2014 r. będzie kontynuowany Rządowy program pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.
  W naszej szkole dotyczy on uczniów klasy III liceum oraz uczniów niepełnosprawnych. Proszę o składanie wniosków do 30 września.
  Szczegółowe informacje oraz wniosek w załącznikach.
  Załącznik (pdf)
  Załącznik (pdf)
  Załącznik (doc)
 • Ogłoszenie

  11 września 2014r (czwartek):
  - godz. 17.00 Zebranie z Rodzicami
  - godz. 17.30 Zebranie Rady Rodziców
 • Przewóz szkolny "gimbus" dnia 1 września 2014 r. (poniedziałek).

  Fotografia
 • Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2014 r.

  ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW
  Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz artystycznych zamieszkali na terenie miasta Gliwice.
  Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
  Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:
  • dyrektor lub nauczyciel szkoły,
  • rodzic lub opiekun prawny,
  • pełnoletni uczeń.
  Ustalono termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów od 1 września do 30 września br.
  Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).
  Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szczegółowo określone w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 lipca 2013 r. http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
  Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:
  - w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245),
  - w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
  - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce „Edukacja”.
  Informacje: Wydział Edukacji tel. 32-239-12-78, 32-238-54-51.
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi w poniedziałek 1 września:
  • o godz. 8.30 dla uczniów gimnazjum
  • o godz. 10.30 dla uczniów liceum
 • Egzaminy poprawkowe - sierpień 2014

  Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 8:00:
  26 sierpnia 2014 r. (środa):
  Fizyka – sala 306 - Gimnazjum 1A, 1B, 2C
  Język - niemiecki sala 307 - Gimnazjum 2A
  Historia - sala 219 - Gimnazjum 2A
  Chemia – sala 204 – Gimnazjum 2B
  27 sierpnia 2014 r. (czwartek):
  Fizyka – sala 306 - Liceum: IC, Gimnazjum: 2A, 2B
  Matematyka – sala 201- Liceum: ID, IIC, Gimnazjum: 1A, 1B, 2A
  Język niemiecki – sala 118 - Gimnazjum: 1B
  Język francuski – sala 215 - Gimnazjum: 2C
 
 • SYSTEM ZAP - system do zgłaszania awarii i problemów