Szkoła z klasą 2.0

Aktualności

 • Ogłoszenie

  11 września 2014r (czwartek):
  - godz. 17.00 Zebranie z Rodzicami
  - godz. 17.30 Zebranie Rady Rodziców
 • Stypendium Prezydenta Miasta Gliwice

  Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2014 r.
  INFORMACJE I WNIOSEK o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w roku szkolnym 2013/2014 w ramach „Miejskiego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży będących mieszkańcami Miasta Gliwice” w załączeniu.
  informacje (pdf)
  wniosek (doc)
  (także na stronie: https://gliwice.eu/miasto/edukacja)
 • Przewóz szkolny "gimbus" dnia 1 września 2014 r. (poniedziałek).

  Fotografia
 • Prezydent Miasta Gliwice ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów w 2014 r.

  ZASADY UDZIELANIA STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA DLA UCZNIÓW
  Stypendia mogą uzyskać wybitnie uzdolnieni uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz artystycznych zamieszkali na terenie miasta Gliwice.
  Wniosek o przyznane stypendium może zostać złożony dla ucznia, który uzyskał w wyniku ostatniej klasyfikacji rocznej średnią ocen co najmniej 4,0 i ocenę z zachowania co najmniej dobrą oraz legitymuje się osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi na szczeblu międzynarodowym, krajowym lub wojewódzkim.
  Z wnioskiem o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta może wystąpić:
  • dyrektor lub nauczyciel szkoły,
  • rodzic lub opiekun prawny,
  • pełnoletni uczeń.
  Ustalono termin składania wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Gliwice dla uczniów od 1 września do 30 września br.
  Wnioski wraz z załączoną dokumentacją należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pokój 245).
  Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć potwierdzone za zgodność z oryginałem przez dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną, kserokopie dokumentów potwierdzających wyniki w nauce, ocenę z zachowania oraz uzyskanie osiągnięć naukowych lub artystycznych, które zostały szczegółowo określone w uchwale nr XXXVI/741/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 11 lipca 2013 r. http://bip.gliwice.eu/pub/uchwaly/11506.pdf
  Wzór wniosku o przyznanie stypendium do pobrania:
  - w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21 (II piętro, pok. 245),
  - w każdej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej,
  - na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Gliwicach (www.gliwice.eu) w zakładce „Edukacja”.
  Informacje: Wydział Edukacji tel. 32-239-12-78, 32-238-54-51.
 • Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego nastąpi w poniedziałek 1 września:
  • o godz. 8.30 dla uczniów gimnazjum
  • o godz. 10.30 dla uczniów liceum
 • Egzaminy poprawkowe - sierpień 2014

  Wszystkie egzaminy rozpoczynają się o godz. 8:00:
  26 sierpnia 2014 r. (środa):
  Fizyka – sala 306 - Gimnazjum 1A, 1B, 2C
  Język - niemiecki sala 307 - Gimnazjum 2A
  Historia - sala 219 - Gimnazjum 2A
  Chemia – sala 204 – Gimnazjum 2B
  27 sierpnia 2014 r. (czwartek):
  Fizyka – sala 306 - Liceum: IC, Gimnazjum: 2A, 2B
  Matematyka – sala 201- Liceum: ID, IIC, Gimnazjum: 1A, 1B, 2A
  Język niemiecki – sala 118 - Gimnazjum: 1B
  Język francuski – sala 215 - Gimnazjum: 2C
 • Wielki sukces Wiktorii Zatoń

  W tym roku szkolnym po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły mieli możliwość zdania egzaminu DSDII B2/C1 (Niemiecki Egzamin Językowy), który stwierdza znajomość języka na poziomie umożliwiającym studia w krajach niemieckojęzycznych.
  Udział w programie DSD, który koordynuje pani Karina Barcz zapewnił szkole równocześnie przynależność do szkół PASCH, ścisłą współpracę z ZfA (Centrala Szkolnictwa Zagranicznego) oraz DAAD (Niemieckie Akademickie Szkolnictwo Zagraniczne).
  Współpraca ta daje wiele możliwości uczniom biorącym udział w programie DSD, jedną z nich jest uzyskanie rocznego stypendium na studia w Niemczech.
  Pod uwagę brany jest wynik egzaminu DSD oraz osiągnięcia naukowe ucznia.
  W tym roku przyznano 3 abiturientom z Polski takie stypendium, wśród nich znalazła się absolwentka naszej szkoły Wiktoria Zatoń. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia!
 • I edycja Konkursu Czytania Tekstów w Języku Francuskim La Lecture – Plaisir Pur! Czytanie – Czysta Przyjemność!

  29 kwietnia b. r. odbyła się w naszej szkole I edycja Konkursu Czytania Tekstów w Języku Francuskim La Lecture – Plaisir Pur! Czytanie – Czysta Przyjemność! zorganizowanego wspólnie przez Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich oraz Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 14 w ZSO Nr 10 w Gliwicach W jury zasiadły dr Aleksandra Chrupała – adiunkt w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego i mgr Iwona Stasikowskaz Sekcji Francuskiej NKJO w Gliwicach. Prezentacja konkursowa polegała na przeczytaniu przez ucznia wybranego przez siebie fragmentu prozy w języku francuskim. W zmaganiach wzięli udział uczniowie gimnazjów z Mysłowic, Katowic, Tychów, Zabrza i Gliwic. Zachwycili jury poziomem języka i ogromnym zaangażowaniem emocjonalnym, z jakim przedstawili przygotowane teksty, stąd tak wielu nagrodzonych:
  I miejsce ex equo
  NATALIA NARÓG
  – Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
  DOMINIKA OŚWIĘCIMSKA – Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
  II miejsce ex equo
  KAMILA GRADZIK
  - Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
  MARTA KUBACKA – Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
  III miejsce ex equo
  KATARZYNA CIEŚLIK
  – Gimnazjum nr 10 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Tychach
  OLIWIER KORDAS – Gimnazjum nr 3 im. Noblistów Polskich w Gliwicach
  Wyróżnienie
  KAROL JURKIEWICZ
  – Gimnazjum nr 17 w Gliwicach
  MARTA KORNALEWSKA – Gimnazjum nr 17 w Gliwicach
  AGNIESZKA BETNEROWICZ – Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Zabrzu
  JULIA MROZIK – Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach
  Konkurs przygotowali i przeprowadzili nauczyciele francuskiego: Krystyna Bieńkowska z Gimnazjum nr 3 oraz Małgorzata Derechowska i Alina Pucykowicz z ZSO nr 10
 • XX JUBILEUSZOWY KONKURS CHEMICZNY

  10. czerwca 2014r. w Górnośląskim Centrum Edukacyjnym im. Marii Skłodowskiej – Curie w Gliwicach odbył się XX Jubileuszowy Konkurs Chemiczny. Naszą szkołę reprezentowało ośmiu gimnazjalistów.
  TEGOROCZNA LAUREATKA WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWGO Z CHEMII – ALEKSANDRA GRYBOŚ (KL.3B) ZAJĘŁA W TYM KONKURSIE III MIEJSCE.
  Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
 • Ogłoszenie

  Dyrekcja szkoły informuje, że zgodnie z harmonogramem roku szkolnego 2013/2014:
  1. dzień 19 czerwca (czwartek) – Święto Bożego Ciała jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
  2. dzień 20 czerwca (piątek) jest dodatkowym dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.
 
 • SYSTEM ZAP - system do zgłaszania awarii i problemów